huurkarts vrij rijden
Resultaat van DC - Groep 1


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
26 Mathias Holsappel 0 0.000 115 77
25 Mike Wilts 0 2.734 124 83
2 Twan Berends 0 7.844 117 75
27 Kain Hoogeveen 0 22.005 123 91
14 Jasper Brouwer 0 22.175 128 95
29 Jeremy Gall 0 25.133 130 74
11 Manon Walda 0 25.300 125 81
13 Laura Beukers 0 26.378 122 105
4 Beau Fühler 0 28.531 125 105
33 Martijn Harms 0 30.880 104 36
21 Jacob Bakker 0 31.686 126 114
19 Joey Hofstra 0 35.771 120 86
34 Robin Bakker 0 36.900 121 49
12 Wouter de Lange 0 39.422 130 93
8 Jaymie Hemme 0 39.558 117 50
16 Yamal Blijd 0 39.910 127 98
9 Paul Aardema 0 47.790 128 101
18 Stephan de Groot 0 59.298 121 79
26 Mathias Holsappel 1 1:08.621 1:08.621 116 75
32 Ilse Bos 0 1:08.759 120 58
2 Twan Berends 1 1:08.160 1:16.004 117 70
25 Mike Wilts 1 1:13.469 1:16.203 124 73
15 Manon Hazelaar 0 1:19.284 126 124
14 Jasper Brouwer 1 1:18.013 1:40.188 123 86
29 Jeremy Gall 1 1:18.810 1:43.943 124 89
27 Kain Hoogeveen 1 1:26.746 1:48.751 123 79
19 Joey Hofstra 1 1:17.429 1:53.200 122 86
11 Manon Walda 1 1:34.134 1:59.434 128 109
34 Robin Bakker 1 1:23.404 2:00.304 122 49
12 Wouter de Lange 1 1:21.716 2:01.138 123 87
13 Laura Beukers 1 1:35.607 2:01.985 121 104
33 Martijn Harms 1 1:31.438 2:02.318 112 34
16 Yamal Blijd 1 1:22.475 2:02.385 122 101
4 Beau Fühler 1 1:34.918 2:03.449 125 102
21 Jacob Bakker 1 1:34.134 2:05.820 123 106
8 Jaymie Hemme 1 1:27.511 2:07.069 119 36
9 Paul Aardema 1 1:19.908 2:07.698 123 106
18 Stephan de Groot 1 1:12.482 2:11.780 121 81
26 Mathias Holsappel 2 1:06.030 2:14.651 116 77
2 Twan Berends 2 1:06.765 2:22.769 115 68
25 Mike Wilts 2 1:12.526 2:28.729 124 86
32 Ilse Bos 1 1:21.162 2:29.921 114 55
30 Robert de Grijs 0 2:42.979 126 53
29 Jeremy Gall 2 1:12.316 2:56.259 123 81
14 Jasper Brouwer 2 1:19.019 2:59.207 124 91
27 Kain Hoogeveen 2 1:17.130 3:05.881 120 62
19 Joey Hofstra 2 1:13.156 3:06.356 125 78
15 Manon Hazelaar 1 1:47.270 3:06.554 124 101
34 Robin Bakker 2 1:17.882 3:18.186 120 42
12 Wouter de Lange 2 1:17.499 3:18.637 126 91
26 Mathias Holsappel 3 1:08.821 3:23.472 114 81
11 Manon Walda 2 1:26.132 3:25.566 125 93
18 Stephan de Groot 2 1:14.451 3:26.231 121 81
33 Martijn Harms 2 1:26.565 3:28.883 104 33
2 Twan Berends 3 1:06.984 3:29.753 114 64
4 Beau Fühler 2 1:28.179 3:31.628 124 86
13 Laura Beukers 2 1:33.866 3:35.851 124 105
9 Paul Aardema 2 1:28.515 3:36.213 127 74
16 Yamal Blijd 2 1:34.089 3:36.474 130 95
8 Jaymie Hemme 2 1:30.922 3:37.991 121 33
25 Mike Wilts 3 1:09.871 3:38.600 125 92
21 Jacob Bakker 2 1:33.116 3:38.936 130 107
32 Ilse Bos 2 1:17.505 3:47.426 119 55
30 Robert de Grijs 1 1:07.170 3:50.149 127 54
29 Jeremy Gall 3 1:07.935 4:04.194 124 81
14 Jasper Brouwer 3 1:13.042 4:12.249 130 96
19 Joey Hofstra 3 1:10.107 4:16.463 123 90
27 Kain Hoogeveen 3 1:14.863 4:20.744 118 62
26 Mathias Holsappel 4 1:08.366 4:31.838 114 67
34 Robin Bakker 3 1:15.328 4:33.514 119 44
12 Wouter de Lange 3 1:15.347 4:33.984 123 81
2 Twan Berends 4 1:04.979 4:34.732 115 63
18 Stephan de Groot 3 1:08.743 4:34.974 121 72
15 Manon Hazelaar 2 1:36.544 4:43.098 125 115
11 Manon Walda 3 1:20.790 4:46.356 128 99
33 Martijn Harms 3 1:22.434 4:51.317 102 29
4 Beau Fühler 3 1:22.031 4:53.659 124 91
9 Paul Aardema 3 1:18.056 4:54.269 127 88
25 Mike Wilts 4 1:15.788 4:54.388 130 85
30 Robert de Grijs 2 1:06.965 4:57.114 127 45
8 Jaymie Hemme 3 1:20.063 4:58.054 116 41
16 Yamal Blijd 3 1:26.594 5:03.068 121 83
21 Jacob Bakker 3 1:25.509 5:04.445 122 84
32 Ilse Bos 3 1:18.214 5:05.640 116 56
13 Laura Beukers 3 1:34.120 5:09.971 122 107
29 Jeremy Gall 4 1:08.345 5:12.539 123 78
14 Jasper Brouwer 4 1:13.202 5:25.451 122 90
19 Joey Hofstra 4 1:09.458 5:25.921 123 91
27 Kain Hoogeveen 4 1:14.944 5:35.688 119 62
26 Mathias Holsappel 5 1:05.018 5:36.856 116 70
2 Twan Berends 5 1:06.562 5:41.294 115 73
18 Stephan de Groot 4 1:10.335 5:45.309 120 84
12 Wouter de Lange 4 1:11.598 5:45.582 128 94
34 Robin Bakker 4 1:13.350 5:46.864 119 45
11 Manon Walda 4 1:17.366 6:03.722 128 90
25 Mike Wilts 5 1:16.034 6:10.422 123 80
30 Robert de Grijs 3 1:13.520 6:10.634 126 43
33 Martijn Harms 4 1:22.507 6:13.824 102 30
9 Paul Aardema 4 1:20.450 6:14.719 122 90
8 Jaymie Hemme 4 1:18.015 6:16.069 122 42
4 Beau Fühler 4 1:22.595 6:16.254 123 82
15 Manon Hazelaar 3 1:35.120 6:18.218 123 108
16 Yamal Blijd 4 1:20.006 6:23.074 120 57
29 Jeremy Gall 5 1:10.780 6:23.319 130 85
32 Ilse Bos 4 1:18.229 6:23.869 121 58
21 Jacob Bakker 4 1:20.265 6:24.710 124 87
19 Joey Hofstra 5 1:08.824 6:34.745 124 92
13 Laura Beukers 4 1:27.377 6:37.348 121 86
14 Jasper Brouwer 5 1:12.071 6:37.522 119 74
26 Mathias Holsappel 6 1:04.763 6:41.619 115 72
27 Kain Hoogeveen 5 1:10.413 6:46.101 126 82
2 Twan Berends 6 1:04.954 6:46.248 121 86
18 Stephan de Groot 5 1:05.966 6:51.275 121 77
12 Wouter de Lange 5 1:07.957 6:53.539 122 77
34 Robin Bakker 5 1:14.972 7:01.836 122 47
30 Robert de Grijs 4 1:06.774 7:17.408 128 45
11 Manon Walda 5 1:15.288 7:19.010 129 85
25 Mike Wilts 6 1:08.769 7:19.191 124 69
9 Paul Aardema 5 1:16.556 7:31.275 123 92
8 Jaymie Hemme 5 1:15.920 7:31.989 118 31
29 Jeremy Gall 6 1:09.168 7:32.487 128 98
33 Martijn Harms 5 1:19.406 7:33.230 110 30
4 Beau Fühler 5 1:17.393 7:33.647 128 96
19 Joey Hofstra 6 1:10.310 7:45.055 124 87
26 Mathias Holsappel 7 1:04.584 7:46.203 117 84
16 Yamal Blijd 5 1:23.656 7:46.730 122 77
21 Jacob Bakker 5 1:23.905 7:48.615 127 94
32 Ilse Bos 5 1:25.572 7:49.441 119 51
15 Manon Hazelaar 4 1:31.447 7:49.665 123 98
14 Jasper Brouwer 6 1:13.131 7:50.653 123 88
2 Twan Berends 7 1:05.290 7:51.538 116 69
18 Stephan de Groot 6 1:04.971 7:56.246 122 75
27 Kain Hoogeveen 6 1:10.962 7:57.063 120 61
12 Wouter de Lange 6 1:09.454 8:02.993 123 83
13 Laura Beukers 5 1:27.193 8:04.541 121 101
34 Robin Bakker 6 1:12.152 8:13.988 120 44
30 Robert de Grijs 5 1:06.987 8:24.395 127 46
25 Mike Wilts 7 1:14.389 8:33.580 126 81
11 Manon Walda 6 1:14.719 8:33.729 130 82
9 Paul Aardema 6 1:15.153 8:46.428 121 89
29 Jeremy Gall 7 1:16.954 8:49.441 123 74
8 Jaymie Hemme 6 1:18.362 8:50.351 115 36
26 Mathias Holsappel 8 1:04.929 8:51.132 117 79
19 Joey Hofstra 7 1:08.441 8:53.496 123 88
4 Beau Fühler 6 1:20.908 8:54.555 123 85
33 Martijn Harms 6 1:22.976 8:56.206 105 27
2 Twan Berends 8 1:06.526 8:58.064 115 73
16 Yamal Blijd 6 1:12.711 8:59.441 121 75
18 Stephan de Groot 7 1:06.948 9:03.194 123 84
14 Jasper Brouwer 7 1:15.237 9:05.890 123 90
21 Jacob Bakker 6 1:17.792 9:06.407 129 103
32 Ilse Bos 6 1:17.172 9:06.613 115 51
27 Kain Hoogeveen 7 1:09.915 9:06.978 125 89
12 Wouter de Lange 7 1:08.040 9:11.033 123 83
15 Manon Hazelaar 5 1:28.078 9:17.743 123 96
34 Robin Bakker 7 1:12.519 9:26.507 119 43
13 Laura Beukers 6 1:25.244 9:29.785 121 73
30 Robert de Grijs 6 1:05.542 9:29.937 133 62
25 Mike Wilts 8 1:08.071 9:41.651 124 85
11 Manon Walda 7 1:13.252 9:46.981 125 91
26 Mathias Holsappel 9 1:04.312 9:55.444 116 80
29 Jeremy Gall 8 1:08.099 9:57.540 123 77
19 Joey Hofstra 8 1:07.064 10:00.560 124 89
9 Paul Aardema 7 1:15.341 10:01.769 127 90
2 Twan Berends 9 1:07.968 10:06.032 119 80
18 Stephan de Groot 8 1:06.023 10:09.217 123 87
4 Beau Fühler 7 1:15.255 10:09.810 122 92
16 Yamal Blijd 7 1:13.549 10:12.990 121 70
33 Martijn Harms 7 1:20.415 10:16.621 105 33
14 Jasper Brouwer 8 1:11.098 10:16.988 127 98
27 Kain Hoogeveen 8 1:13.196 10:20.174 118 62
12 Wouter de Lange 8 1:13.083 10:24.116 125 85
21 Jacob Bakker 7 1:19.143 10:25.550 123 91
32 Ilse Bos 7 1:20.440 10:27.053 115 46
30 Robert de Grijs 7 1:06.568 10:36.505 125 37
34 Robin Bakker 8 1:10.953 10:37.460 122 45
8 Jaymie Hemme 7 1:51.779 10:42.130 116 42
15 Manon Hazelaar 6 1:26.500 10:44.243 123 89
25 Mike Wilts 9 1:08.113 10:49.764 124 83
13 Laura Beukers 7 1:25.121 10:54.906 123 98
26 Mathias Holsappel 10 1:04.004 10:59.448 115 79
11 Manon Walda 8 1:14.512 11:01.493 126 89
29 Jeremy Gall 9 1:05.529 11:03.069 124 80
2 Twan Berends 10 1:05.486 11:11.518 116 73
18 Stephan de Groot 9 1:04.361 11:13.578 126 66
9 Paul Aardema 8 1:11.957 11:13.726 122 66
Extra Vlag 11:51.355
Aangemaakt op 31-5-2017 12:16