Groepen GP
Resultaat van Wildlands - Enduro


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd
Groene Vlag
30 Bavianen 0 0.000
32 HJ Racing 0 0.721
14 Moeder Dochter 0 1.108
25 Pinguins 0 1.691
20 doe maar iets 0 1.996
17 Panda 0 3.997
18 de Laagvliegers 0 4.317
21 #Naamloos 0 4.877
8 Vogel Jim 0 5.741
28 AC Karts 0 6.333
31 Ja Ja 0 6.409
1 www.wijgaanwinnen.nl 0 6.513
27 Grapje 0 6.656
11 Feest 0 6.876
22 Appeltje Eitje 0 7.039
16 THE Rubberband 0 7.301
34 Nieuwe Verstappen 0 7.367
4 Coyote 0 7.578
12 Rubberband 0 7.603
2 Jij en Ik 0 8.152
33 Turbobull 0 8.178
23 Endoplasmatisch Reticulum 0 8.736
15 De Muppets 0 9.878
32 HJ Racing 1 1:26.538 1:27.259
14 Moeder Dochter 1 1:28.568 1:29.676
27 Grapje 1 1:25.629 1:32.285
25 Pinguins 1 1:30.964 1:32.655
18 de Laagvliegers 1 1:30.790 1:35.107
4 Coyote 1 1:28.121 1:35.699
28 AC Karts 1 1:30.285 1:36.618
21 #Naamloos 1 1:32.990 1:37.867
1 www.wijgaanwinnen.nl 1 1:32.581 1:39.094
31 Ja Ja 1 1:34.214 1:40.623
33 Turbobull 1 1:34.425 1:42.603
23 Endoplasmatisch Reticulum 1 1:34.596 1:43.332
11 Feest 1 1:36.661 1:43.537
8 Vogel Jim 1 1:37.863 1:43.604
2 Jij en Ik 1 1:35.867 1:44.019
30 Bavianen 1 1:44.631 1:44.631
15 De Muppets 1 1:34.936 1:44.814
22 Appeltje Eitje 1 1:40.805 1:47.844
17 Panda 1 1:48.320 1:52.317
20 doe maar iets 1 1:50.498 1:52.494
12 Rubberband 1 1:47.119 1:54.722
34 Nieuwe Verstappen 1 1:49.493 1:56.860
16 THE Rubberband 1 2:04.112 2:11.413
32 HJ Racing 2 1:25.278 2:52.537
27 Grapje 2 1:22.058 2:54.343
25 Pinguins 2 1:27.177 2:59.832
18 de Laagvliegers 2 1:26.430 3:01.537
28 AC Karts 2 1:26.066 3:02.684
21 #Naamloos 2 1:27.939 3:05.806
14 Moeder Dochter 2 1:36.133 3:05.809
1 www.wijgaanwinnen.nl 2 1:30.097 3:09.191
23 Endoplasmatisch Reticulum 2 1:26.847 3:10.179
31 Ja Ja 2 1:30.585 3:11.208
2 Jij en Ik 2 1:30.094 3:14.113
11 Feest 2 1:30.716 3:14.253
4 Coyote 2 1:38.731 3:14.430
22 Appeltje Eitje 2 1:27.007 3:14.851
30 Bavianen 2 1:32.820 3:17.451
17 Panda 2 1:30.255 3:22.572
20 doe maar iets 2 1:33.051 3:25.545
12 Rubberband 2 1:37.258 3:31.980
34 Nieuwe Verstappen 2 1:39.477 3:36.337
33 Turbobull 2 1:58.496 3:41.099
16 THE Rubberband 2 1:40.535 3:51.948
8 Vogel Jim 2 2:29.590 4:13.194
27 Grapje 3 1:23.196 4:17.539
32 HJ Racing 3 1:28.217 4:20.754
15 De Muppets 2 2:42.244 4:27.058
18 de Laagvliegers 3 1:27.726 4:29.263
25 Pinguins 3 1:30.052 4:29.884
28 AC Karts 3 1:27.846 4:30.530
14 Moeder Dochter 3 1:27.530 4:33.339
1 www.wijgaanwinnen.nl 3 1:28.317 4:37.508
4 Coyote 3 1:23.102 4:37.532
31 Ja Ja 3 1:29.353 4:40.561
22 Appeltje Eitje 3 1:28.210 4:43.061
11 Feest 3 1:30.451 4:44.704
2 Jij en Ik 3 1:32.396 4:46.509
30 Bavianen 3 1:29.156 4:46.607
23 Endoplasmatisch Reticulum 3 1:36.999 4:47.178
20 doe maar iets 3 1:35.932 5:01.477
21 #Naamloos 3 1:58.469 5:04.275
34 Nieuwe Verstappen 3 1:32.256 5:08.593
33 Turbobull 3 1:28.358 5:09.457
12 Rubberband 3 1:44.966 5:16.946
17 Panda 3 2:02.980 5:25.552
16 THE Rubberband 3 1:37.532 5:29.480
27 Grapje 4 1:22.084 5:39.623
32 HJ Racing 4 1:24.312 5:45.066
8 Vogel Jim 3 1:35.720 5:48.914
18 de Laagvliegers 4 1:31.816 6:01.079
4 Coyote 4 1:24.224 6:01.756
25 Pinguins 4 1:32.945 6:02.829
1 www.wijgaanwinnen.nl 4 1:27.604 6:05.112
28 AC Karts 4 1:35.037 6:05.567
14 Moeder Dochter 4 1:32.678 6:06.017
11 Feest 4 1:28.364 6:13.068
23 Endoplasmatisch Reticulum 4 1:26.508 6:13.686
31 Ja Ja 4 1:35.069 6:15.630
2 Jij en Ik 4 1:32.506 6:19.015
30 Bavianen 4 1:39.090 6:25.697
15 De Muppets 3 2:01.319 6:28.377
22 Appeltje Eitje 4 1:48.972 6:32.033
21 #Naamloos 4 1:30.059 6:34.334
33 Turbobull 4 1:29.092 6:38.549
20 doe maar iets 4 1:43.818 6:45.295
27 Grapje 5 1:21.236 7:00.859
34 Nieuwe Verstappen 4 1:52.458 7:01.051
17 Panda 4 1:38.238 7:03.790
32 HJ Racing 5 1:25.797 7:10.863
16 THE Rubberband 4 1:49.920 7:19.400
8 Vogel Jim 4 1:33.129 7:22.043
12 Rubberband 4 2:05.839 7:22.785
4 Coyote 5 1:23.715 7:25.471
18 de Laagvliegers 5 1:24.511 7:25.590
1 www.wijgaanwinnen.nl 5 1:26.412 7:31.524
28 AC Karts 5 1:27.915 7:33.482
23 Endoplasmatisch Reticulum 5 1:23.175 7:36.861
11 Feest 5 1:27.766 7:40.834
25 Pinguins 5 1:42.711 7:45.540
31 Ja Ja 5 1:30.270 7:45.900
2 Jij en Ik 5 1:27.742 7:46.757
30 Bavianen 5 1:28.091 7:53.788
22 Appeltje Eitje 5 1:25.805 7:57.838
14 Moeder Dochter 5 1:52.703 7:58.720
15 De Muppets 4 1:31.912 8:00.289
33 Turbobull 5 1:27.473 8:06.022
21 #Naamloos 5 1:42.677 8:17.011
20 doe maar iets 5 1:32.806 8:18.101
27 Grapje 6 1:24.553 8:25.412
17 Panda 5 1:27.388 8:31.178
32 HJ Racing 6 1:25.713 8:36.576
16 THE Rubberband 5 1:24.857 8:44.257
4 Coyote 6 1:26.869 8:52.340
34 Nieuwe Verstappen 5 1:51.563 8:52.614
8 Vogel Jim 5 1:32.059 8:54.102
18 de Laagvliegers 6 1:30.728 8:56.318
1 www.wijgaanwinnen.nl 6 1:27.467 8:58.991
23 Endoplasmatisch Reticulum 6 1:25.809 9:02.670
28 AC Karts 6 1:29.305 9:02.787
11 Feest 6 1:25.224 9:06.058
2 Jij en Ik 6 1:25.653 9:12.410
25 Pinguins 6 1:31.917 9:17.457
31 Ja Ja 6 1:32.107 9:18.007
22 Appeltje Eitje 6 1:25.291 9:23.129
30 Bavianen 6 1:30.994 9:24.782
33 Turbobull 6 1:27.432 9:33.454
15 De Muppets 5 1:40.572 9:40.861
21 #Naamloos 6 1:28.485 9:45.496
27 Grapje 7 1:20.341 9:45.753
32 HJ Racing 7 1:25.563 10:02.139
4 Coyote 7 1:23.724 10:16.064
1 www.wijgaanwinnen.nl 7 1:27.573 10:26.564
23 Endoplasmatisch Reticulum 7 1:24.540 10:27.210
11 Feest 7 1:27.946 10:34.004
20 doe maar iets 6 2:16.021 10:34.122
34 Nieuwe Verstappen 6 1:42.331 10:34.945
12 Rubberband 5 3:13.094 10:35.879
2 Jij en Ik 7 1:25.819 10:38.229
17 Panda 6 2:14.888 10:46.066
16 THE Rubberband 6 2:02.260 10:46.517
28 AC Karts 7 1:44.515 10:47.302
31 Ja Ja 7 1:31.144 10:49.151
22 Appeltje Eitje 7 1:26.411 10:49.540
14 Moeder Dochter 6 2:55.933 10:54.653
18 de Laagvliegers 7 2:01.107 10:57.425
33 Turbobull 7 1:26.456 10:59.910
15 De Muppets 6 1:31.279 11:12.140
21 #Naamloos 7 1:27.708 11:13.204
32 HJ Racing 8 1:24.913 11:27.052
25 Pinguins 7 2:15.578 11:33.035
30 Bavianen 7 2:21.512 11:46.294
1 www.wijgaanwinnen.nl 8 1:28.212 11:54.776
2 Jij en Ik 8 1:27.197 12:05.426
20 doe maar iets 7 1:36.342 12:10.464
16 THE Rubberband 7 1:27.508 12:14.025
22 Appeltje Eitje 8 1:24.698 12:14.238
17 Panda 7 1:29.923 12:15.989
28 AC Karts 8 1:34.654 12:21.956
27 Grapje 8 2:36.671 12:22.424
4 Coyote 8 2:07.742 12:23.806
33 Turbobull 8 1:28.229 12:28.139
18 de Laagvliegers 8 1:34.259 12:31.684
12 Rubberband 6 1:57.766 12:33.645
11 Feest 8 2:01.953 12:35.957
34 Nieuwe Verstappen 7 2:02.112 12:37.057
14 Moeder Dochter 7 1:44.543 12:39.196
23 Endoplasmatisch Reticulum 8 2:15.464 12:42.674
21 #Naamloos 8 1:31.217 12:44.421
15 De Muppets 7 1:32.422 12:44.562
31 Ja Ja 8 2:06.299 12:55.450
8 Vogel Jim 6 4:03.286 12:57.388
25 Pinguins 8 1:34.789 13:07.824
1 www.wijgaanwinnen.nl 9 1:33.714 13:28.490
2 Jij en Ik 9 1:25.004 13:30.430
32 HJ Racing 9 2:03.753 13:30.805
30 Bavianen 8 1:54.957 13:41.251
17 Panda 8 1:27.145 13:43.134
20 doe maar iets 8 1:33.901 13:44.365
28 AC Karts 9 1:32.000 13:53.956
33 Turbobull 9 1:27.791 13:55.930
22 Appeltje Eitje 9 1:42.297 13:56.535
18 de Laagvliegers 9 1:27.958 13:59.642
16 THE Rubberband 8 1:55.460 14:09.485
4 Coyote 9 1:49.080 14:12.886
21 #Naamloos 9 1:31.983 14:16.404
34 Nieuwe Verstappen 8 1:39.891 14:16.948
11 Feest 9 1:42.882 14:18.839
14 Moeder Dochter 8 1:43.546 14:22.742
23 Endoplasmatisch Reticulum 9 1:40.511 14:23.185
31 Ja Ja 9 1:30.383 14:25.833
27 Grapje 9 2:23.646 14:46.070
25 Pinguins 9 1:44.020 14:51.844
1 www.wijgaanwinnen.nl 10 1:28.770 14:57.260
2 Jij en Ik 10 1:27.140 14:57.570
15 De Muppets 8 2:25.630 15:10.192
32 HJ Racing 10 1:40.636 15:11.441
20 doe maar iets 9 1:34.833 15:19.198
30 Bavianen 9 1:41.952 15:23.203
33 Turbobull 10 1:29.116 15:25.046
16 THE Rubberband 9 1:27.431 15:36.916
34 Nieuwe Verstappen 9 1:34.423 15:51.371
22 Appeltje Eitje 10 1:56.057 15:52.592
28 AC Karts 10 2:04.631 15:58.587
23 Endoplasmatisch Reticulum 10 1:37.949 16:01.134
31 Ja Ja 10 1:37.736 16:03.569
11 Feest 10 1:45.172 16:04.011
4 Coyote 10 1:51.954 16:04.840
17 Panda 9 2:29.810 16:12.944
21 #Naamloos 10 1:57.362 16:13.766
8 Vogel Jim 7 3:21.910 16:19.298
1 www.wijgaanwinnen.nl 11 1:26.995 16:24.255
2 Jij en Ik 11 1:27.102 16:24.672
14 Moeder Dochter 9 2:08.720 16:31.462
32 HJ Racing 11 1:37.406 16:48.847
27 Grapje 10 2:08.884 16:54.954
18 de Laagvliegers 10 2:56.912 16:56.554
16 THE Rubberband 10 1:26.631 17:03.547
15 De Muppets 9 1:54.336 17:04.528
30 Bavianen 10 1:43.467 17:06.670
25 Pinguins 10 2:25.674 17:17.518
22 Appeltje Eitje 11 1:36.317 17:28.909
33 Turbobull 11 2:13.351 17:38.397
31 Ja Ja 11 1:34.877 17:38.446
20 doe maar iets 10 2:19.944 17:39.142
12 Rubberband 7 5:07.777 17:41.422
11 Feest 11 1:41.913 17:45.924
4 Coyote 11 1:42.951 17:47.791
23 Endoplasmatisch Reticulum 11 1:47.809 17:48.943
1 www.wijgaanwinnen.nl 12 1:26.303 17:50.558
2 Jij en Ik 12 1:26.854 17:51.526
21 #Naamloos 11 1:38.517 17:52.283
17 Panda 10 1:41.157 17:54.101
14 Moeder Dochter 10 1:32.090 18:03.552
16 THE Rubberband 11 1:28.191 18:31.738
34 Nieuwe Verstappen 10 2:40.932 18:32.303
32 HJ Racing 12 1:45.359 18:34.206
28 AC Karts 11 2:36.318 18:34.905
30 Bavianen 11 1:47.038 18:53.708
15 De Muppets 10 1:58.207 19:02.735
22 Appeltje Eitje 12 1:34.553 19:03.462
27 Grapje 11 2:09.354 19:04.308
31 Ja Ja 12 1:30.161 19:08.607
33 Turbobull 12 1:31.034 19:09.431
8 Vogel Jim 8 2:50.985 19:10.283
25 Pinguins 11 1:56.713 19:14.231
11 Feest 12 1:36.867 19:22.791
2 Jij en Ik 13 1:31.382 19:22.908
23 Endoplasmatisch Reticulum 12 1:35.139 19:24.082
20 doe maar iets 11 1:47.031 19:26.173
12 Rubberband 8 1:47.316 19:28.738
18 de Laagvliegers 11 2:32.556 19:29.110
17 Panda 11 1:37.935 19:32.036
21 #Naamloos 12 1:40.439 19:32.722
14 Moeder Dochter 11 1:33.819 19:37.371
4 Coyote 12 1:51.782 19:39.573
1 www.wijgaanwinnen.nl 13 1:57.411 19:47.969
16 THE Rubberband 12 1:27.608 19:59.346
28 AC Karts 12 1:30.957 20:05.862
32 HJ Racing 13 1:49.046 20:23.252
34 Nieuwe Verstappen 11 1:58.672 20:30.975
22 Appeltje Eitje 13 1:30.319 20:33.781
30 Bavianen 12 1:40.898 20:34.606
15 De Muppets 11 1:37.005 20:39.740
31 Ja Ja 13 1:33.275 20:41.882
33 Turbobull 13 1:33.099 20:42.530
2 Jij en Ik 14 1:26.767 20:49.675
23 Endoplasmatisch Reticulum 13 1:33.618 20:57.700
20 doe maar iets 12 1:37.419 21:03.592
25 Pinguins 12 1:51.967 21:06.198
21 #Naamloos 13 1:36.412 21:09.134
27 Grapje 12 2:05.543 21:09.851
17 Panda 12 1:40.722 21:12.758
1 www.wijgaanwinnen.nl 14 1:30.685 21:18.654
12 Rubberband 9 1:50.917 21:19.655
14 Moeder Dochter 12 1:44.195 21:21.566
11 Feest 13 2:08.567 21:31.358
28 AC Karts 13 1:37.494 21:43.356
16 THE Rubberband 13 1:48.864 21:48.210
8 Vogel Jim 9 2:42.609 21:52.892
4 Coyote 13 2:19.258 21:58.831
18 de Laagvliegers 12 2:29.766 21:58.876
22 Appeltje Eitje 14 1:31.413 22:05.194
32 HJ Racing 14 1:43.190 22:06.442
31 Ja Ja 14 1:33.668 22:15.550
33 Turbobull 14 1:34.888 22:17.418
2 Jij en Ik 15 1:28.155 22:17.830
15 De Muppets 12 1:40.972 22:20.712
34 Nieuwe Verstappen 12 1:51.035 22:22.010
20 doe maar iets 13 1:33.887 22:37.479
21 #Naamloos 14 1:36.362 22:45.496
1 www.wijgaanwinnen.nl 15 1:27.869 22:46.523
30 Bavianen 13 2:13.579 22:48.185
17 Panda 13 1:38.900 22:51.658
11 Feest 14 1:29.383 23:00.741
14 Moeder Dochter 13 1:40.683 23:02.249
23 Endoplasmatisch Reticulum 14 2:11.656 23:09.356
27 Grapje 13 2:01.897 23:11.748
28 AC Karts 14 1:33.423 23:16.779
16 THE Rubberband 14 1:28.664 23:16.874
25 Pinguins 13 2:17.339 23:23.537
22 Appeltje Eitje 15 1:30.902 23:36.096
31 Ja Ja 15 1:31.884 23:47.434
32 HJ Racing 15 1:41.609 23:48.051
2 Jij en Ik 16 1:30.620 23:48.450
33 Turbobull 15 1:35.113 23:52.531
4 Coyote 14 1:58.039 23:56.870
20 doe maar iets 14 1:34.660 24:12.139
1 www.wijgaanwinnen.nl 16 1:31.336 24:17.859
30 Bavianen 14 1:31.657 24:19.842
21 #Naamloos 15 1:34.795 24:20.291
12 Rubberband 10 3:01.012 24:20.667
34 Nieuwe Verstappen 13 2:03.316 24:25.326
11 Feest 15 1:27.221 24:27.962
17 Panda 14 1:38.990 24:30.648
18 de Laagvliegers 13 2:33.439 24:32.315
14 Moeder Dochter 14 1:32.536 24:34.785
23 Endoplasmatisch Reticulum 15 1:31.445 24:40.801
8 Vogel Jim 10 2:48.083 24:40.975
16 THE Rubberband 15 1:26.717 24:43.591
15 De Muppets 13 2:29.962 24:50.674
25 Pinguins 14 1:35.292 24:58.829
28 AC Karts 15 1:44.242 25:01.021
22 Appeltje Eitje 16 1:29.742 25:05.838
27 Grapje 14 1:55.777 25:07.525
2 Jij en Ik 17 1:27.865 25:16.315
31 Ja Ja 16 1:30.578 25:18.012
33 Turbobull 16 1:32.528 25:25.059
32 HJ Racing 16 1:39.446 25:27.497
20 doe maar iets 15 1:29.648 25:41.787
1 www.wijgaanwinnen.nl 17 1:27.802 25:45.661
30 Bavianen 15 1:26.229 25:46.071
21 #Naamloos 16 1:30.546 25:50.837
11 Feest 16 1:25.923 25:53.885
4 Coyote 15 2:07.786 26:04.656
14 Moeder Dochter 15 1:33.886 26:08.671
34 Nieuwe Verstappen 14 1:43.544 26:08.870
16 THE Rubberband 16 1:26.209 26:09.800
17 Panda 15 1:39.383 26:10.031
23 Endoplasmatisch Reticulum 16 1:31.052 26:11.853
12 Rubberband 11 1:56.191 26:16.858
15 De Muppets 14 1:30.716 26:21.390
25 Pinguins 15 1:35.197 26:34.026
28 AC Karts 16 1:34.186 26:35.207
22 Appeltje Eitje 17 1:29.451 26:35.289
2 Jij en Ik 18 1:26.159 26:42.474
31 Ja Ja 17 1:31.790 26:49.802
27 Grapje 15 1:52.211 26:59.736
30 Bavianen 16 1:27.784 27:13.855
1 www.wijgaanwinnen.nl 18 1:30.050 27:15.711
20 doe maar iets 16 1:34.355 27:16.142
33 Turbobull 17 1:55.131 27:20.190
11 Feest 17 1:26.352 27:20.237
21 #Naamloos 17 1:32.718 27:23.555
32 HJ Racing 17 2:05.085 27:32.582
4 Coyote 16 1:29.029 27:33.685
18 de Laagvliegers 14 3:01.833 27:34.148
16 THE Rubberband 17 1:26.768 27:36.568
14 Moeder Dochter 16 1:33.389 27:42.060
12 Rubberband 12 1:26.120 27:42.978
23 Endoplasmatisch Reticulum 17 1:31.208 27:43.061
34 Nieuwe Verstappen 15 1:43.777 27:52.647
15 De Muppets 15 1:31.867 27:53.257
17 Panda 16 1:43.441 27:53.472
22 Appeltje Eitje 18 1:30.499 28:05.788
25 Pinguins 16 1:35.761 28:09.787
28 AC Karts 17 1:36.633 28:11.840
31 Ja Ja 18 1:31.221 28:21.023
8 Vogel Jim 11 3:45.247 28:26.222
2 Jij en Ik 19 1:52.996 28:35.470
11 Feest 18 1:28.489 28:48.726
30 Bavianen 17 1:35.215 28:49.070
20 doe maar iets 17 1:34.026 28:50.168
21 #Naamloos 18 1:30.867 28:54.422
27 Grapje 16 1:58.464 28:58.200
32 HJ Racing 18 1:26.809 28:59.391
18 de Laagvliegers 15 1:26.910 29:01.058
16 THE Rubberband 18 1:25.255 29:01.823
4 Coyote 17 1:30.457 29:04.142
12 Rubberband 13 1:27.500 29:10.478
1 www.wijgaanwinnen.nl 19 1:58.149 29:13.860
33 Turbobull 18 2:07.496 29:27.686
17 Panda 17 1:36.542 29:30.014
15 De Muppets 16 1:38.323 29:31.580
23 Endoplasmatisch Reticulum 18 1:58.816 29:41.877
25 Pinguins 17 1:39.038 29:48.825
14 Moeder Dochter 17 2:10.822 29:52.882
8 Vogel Jim 12 1:31.431 29:57.653
22 Appeltje Eitje 19 1:58.422 30:04.210
2 Jij en Ik 20 1:34.888 30:10.358
30 Bavianen 18 1:25.270 30:14.340
11 Feest 19 1:30.337 30:19.063
34 Nieuwe Verstappen 16 2:27.492 30:20.139
28 AC Karts 18 2:09.445 30:21.285
31 Ja Ja 19 2:02.442 30:23.465
21 #Naamloos 19 1:30.021 30:24.443
16 THE Rubberband 19 1:24.984 30:26.807
32 HJ Racing 19 1:27.729 30:27.120
4 Coyote 18 1:30.970 30:35.112
12 Rubberband 14 1:25.865 30:36.343
1 www.wijgaanwinnen.nl 20 1:35.954 30:49.814
27 Grapje 17 1:55.372 30:53.572
18 de Laagvliegers 16 2:01.076 31:02.134
33 Turbobull 19 1:35.524 31:03.210
15 De Muppets 17 1:32.887 31:04.467
23 Endoplasmatisch Reticulum 19 1:28.565 31:10.442
20 doe maar iets 18 2:25.720 31:15.888
25 Pinguins 18 1:36.551 31:25.376
8 Vogel Jim 13 1:31.857 31:29.510
22 Appeltje Eitje 20 1:28.742 31:32.952
30 Bavianen 19 1:25.563 31:39.903
28 AC Karts 19 1:30.895 31:52.180
16 THE Rubberband 20 1:26.400 31:53.207
32 HJ Racing 20 1:28.130 31:55.250
31 Ja Ja 20 1:31.965 31:55.430
21 #Naamloos 20 1:32.694 31:57.137
34 Nieuwe Verstappen 17 1:40.028 32:00.167
12 Rubberband 15 1:26.655 32:02.998
11 Feest 20 1:43.992 32:03.055
14 Moeder Dochter 18 2:10.508 32:03.390
4 Coyote 19 1:28.556 32:03.668
17 Panda 18 2:36.821 32:06.835
1 www.wijgaanwinnen.nl 21 1:31.641 32:21.455
18 de Laagvliegers 17 1:28.736 32:30.870
23 Endoplasmatisch Reticulum 20 1:25.167 32:35.609
15 De Muppets 18 1:31.166 32:35.633
33 Turbobull 20 1:32.702 32:35.912
22 Appeltje Eitje 21 1:27.446 33:00.398
8 Vogel Jim 14 1:31.385 33:00.895
30 Bavianen 20 1:23.542 33:03.445
27 Grapje 18 2:24.302 33:17.874
16 THE Rubberband 21 1:28.499 33:21.706
32 HJ Racing 21 1:26.860 33:22.110
31 Ja Ja 21 1:31.358 33:26.788
21 #Naamloos 21 1:30.761 33:27.898
25 Pinguins 19 2:03.449 33:28.825
12 Rubberband 16 1:26.780 33:29.778
11 Feest 21 1:28.144 33:31.199
28 AC Karts 20 1:39.621 33:31.801
34 Nieuwe Verstappen 18 1:33.548 33:33.715
14 Moeder Dochter 19 1:32.706 33:36.096
17 Panda 19 1:30.932 33:37.767
4 Coyote 20 1:40.003 33:43.671
20 doe maar iets 19 2:30.262 33:46.150
1 www.wijgaanwinnen.nl 22 1:29.341 33:50.796
23 Endoplasmatisch Reticulum 21 1:27.741 34:03.350
33 Turbobull 21 1:33.700 34:09.612
30 Bavianen 21 1:25.551 34:28.996
8 Vogel Jim 15 1:32.044 34:32.939
2 Jij en Ik 21 4:25.514 34:35.872
32 HJ Racing 22 1:27.059 34:49.169
22 Appeltje Eitje 22 1:56.041 34:56.439
15 De Muppets 19 2:20.971 34:56.604
31 Ja Ja 22 1:32.524 34:59.312
21 #Naamloos 22 1:32.483 35:00.381
12 Rubberband 17 1:31.023 35:00.801
28 AC Karts 21 1:29.813 35:01.614
25 Pinguins 20 1:33.169 35:01.994
16 THE Rubberband 22 1:47.490 35:09.196
17 Panda 20 1:31.502 35:09.269
14 Moeder Dochter 20 1:35.819 35:11.915
18 de Laagvliegers 18 2:46.728 35:17.598
34 Nieuwe Verstappen 19 1:44.220 35:17.935
20 doe maar iets 20 1:33.826 35:19.976
1 www.wijgaanwinnen.nl 23 1:29.594 35:20.390
27 Grapje 19 2:02.643 35:20.517
4 Coyote 21 1:41.769 35:25.440
23 Endoplasmatisch Reticulum 22 1:24.730 35:28.080
11 Feest 22 2:08.014 35:39.213
33 Turbobull 22 1:29.914 35:39.526
30 Bavianen 22 1:23.324 35:52.320
8 Vogel Jim 16 1:32.106 36:05.045
2 Jij en Ik 22 1:31.361 36:07.233
32 HJ Racing 23 1:25.240 36:14.409
22 Appeltje Eitje 23 1:27.233 36:23.672
12 Rubberband 18 1:26.708 36:27.509
31 Ja Ja 23 1:29.616 36:28.928
28 AC Karts 22 1:27.810 36:29.424
25 Pinguins 21 1:29.965 36:31.959
16 THE Rubberband 23 1:23.300 36:32.496
15 De Muppets 20 1:49.722 36:46.326
14 Moeder Dochter 21 1:35.271 36:47.186
34 Nieuwe Verstappen 20 1:33.220 36:51.155
20 doe maar iets 21 1:33.365 36:53.341
1 www.wijgaanwinnen.nl 24 1:33.623 36:54.013
21 #Naamloos 23 1:53.797 36:54.178
23 Endoplasmatisch Reticulum 23 1:27.536 36:55.616
33 Turbobull 23 1:30.174 37:09.700
27 Grapje 20 1:55.515 37:16.032
11 Feest 23 1:41.670 37:20.883
30 Bavianen 23 1:39.245 37:31.565
8 Vogel Jim 17 1:30.548 37:35.593
2 Jij en Ik 23 1:32.500 37:39.733
18 de Laagvliegers 19 2:23.278 37:40.876
32 HJ Racing 24 1:26.660 37:41.069
22 Appeltje Eitje 24 1:30.182 37:53.854
28 AC Karts 23 1:24.592 37:54.016
4 Coyote 22 2:30.410 37:55.850
31 Ja Ja 24 1:27.904 37:56.832
25 Pinguins 22 1:28.264 38:00.223
16 THE Rubberband 24 1:32.761 38:05.257
14 Moeder Dochter 22 1:35.053 38:22.239
1 www.wijgaanwinnen.nl 25 1:30.251 38:24.264
34 Nieuwe Verstappen 21 1:34.252 38:25.407
21 #Naamloos 24 1:31.512 38:25.690
23 Endoplasmatisch Reticulum 24 1:31.058 38:26.674
20 doe maar iets 22 1:33.939 38:27.280
15 De Muppets 21 1:44.492 38:30.818
33 Turbobull 24 1:26.455 38:36.155
11 Feest 24 1:29.898 38:50.781
30 Bavianen 24 1:29.722 39:01.287
2 Jij en Ik 24 1:23.204 39:02.937
8 Vogel Jim 18 1:29.634 39:05.227
32 HJ Racing 25 1:24.357 39:05.426
27 Grapje 21 1:51.715 39:07.747
17 Panda 21 3:59.458 39:08.727
22 Appeltje Eitje 25 1:25.355 39:19.209
31 Ja Ja 25 1:27.808 39:24.640
25 Pinguins 23 1:30.110 39:30.333
16 THE Rubberband 25 1:25.970 39:31.227
28 AC Karts 24 1:45.116 39:39.132
4 Coyote 23 1:46.131 39:41.981
14 Moeder Dochter 23 1:27.978 39:50.217
21 #Naamloos 25 1:30.198 39:55.888
23 Endoplasmatisch Reticulum 25 1:29.399 39:56.073
34 Nieuwe Verstappen 22 1:30.894 39:56.301
18 de Laagvliegers 20 2:19.771 40:00.647
33 Turbobull 25 1:26.172 40:02.327
20 doe maar iets 23 1:46.710 40:13.990
15 De Muppets 22 1:44.096 40:14.914
11 Feest 25 1:34.890 40:25.671
2 Jij en Ik 25 1:23.020 40:25.957
30 Bavianen 25 1:29.429 40:30.716
32 HJ Racing 26 1:25.426 40:30.852
12 Rubberband 19 4:11.114 40:38.623
17 Panda 22 1:33.258 40:41.985
22 Appeltje Eitje 26 1:25.210 40:44.419
31 Ja Ja 26 1:26.050 40:50.690
16 THE Rubberband 26 1:28.914 41:00.141
28 AC Karts 25 1:27.569 41:06.701
25 Pinguins 24 1:40.559 41:10.892
21 #Naamloos 26 1:27.410 41:23.298
23 Endoplasmatisch Reticulum 26 1:27.718 41:23.791
34 Nieuwe Verstappen 23 1:29.567 41:25.868
14 Moeder Dochter 24 1:36.384 41:26.601
27 Grapje 22 2:20.615 41:28.362
33 Turbobull 26 1:26.625 41:28.952
4 Coyote 24 1:47.970 41:29.951
20 doe maar iets 24 1:30.458 41:44.448
2 Jij en Ik 26 1:23.785 41:49.742
15 De Muppets 23 1:40.916 41:55.830
32 HJ Racing 27 1:25.829 41:56.681
30 Bavianen 26 1:32.929 42:03.645
8 Vogel Jim 19 3:02.926 42:08.153
22 Appeltje Eitje 27 1:26.250 42:10.669
12 Rubberband 20 1:33.422 42:12.045
31 Ja Ja 27 1:26.089 42:16.779
11 Feest 26 2:05.561 42:31.232
28 AC Karts 26 1:25.947 42:32.648
16 THE Rubberband 27 1:33.845 42:33.986
18 de Laagvliegers 21 2:33.808 42:34.455
17 Panda 23 1:56.941 42:38.926
25 Pinguins 25 1:28.889 42:39.781
21 #Naamloos 27 1:27.630 42:50.928
23 Endoplasmatisch Reticulum 27 1:27.648 42:51.439
34 Nieuwe Verstappen 24 1:31.995 42:57.863
33 Turbobull 27 1:29.449 42:58.401
14 Moeder Dochter 25 1:32.265 42:58.866
27 Grapje 23 1:30.869 42:59.231
4 Coyote 25 1:40.937 43:10.888
2 Jij en Ik 27 1:23.397 43:13.139
20 doe maar iets 25 1:29.304 43:13.752
32 HJ Racing 28 1:24.310 43:20.991
22 Appeltje Eitje 28 1:24.505 43:35.174
31 Ja Ja 28 1:27.889 43:44.668
28 AC Karts 27 1:26.438 43:59.086
18 de Laagvliegers 22 1:25.652 44:00.107
16 THE Rubberband 28 1:29.303 44:03.289
1 www.wijgaanwinnen.nl 26 5:44.159 44:08.423
17 Panda 24 1:30.055 44:08.981
25 Pinguins 26 1:34.713 44:14.494
21 #Naamloos 28 1:27.741 44:18.669
30 Bavianen 27 2:16.306 44:19.951
23 Endoplasmatisch Reticulum 28 1:29.627 44:21.066
27 Grapje 24 1:26.404 44:25.635
33 Turbobull 28 1:28.117 44:26.518
14 Moeder Dochter 26 1:35.234 44:34.100
8 Vogel Jim 20 2:30.215 44:38.368
2 Jij en Ik 28 1:25.867 44:39.006
34 Nieuwe Verstappen 25 1:41.264 44:39.127
12 Rubberband 21 2:27.488 44:39.533
4 Coyote 26 1:34.532 44:45.420
20 doe maar iets 26 1:31.702 44:45.454
11 Feest 27 2:26.660 44:57.892
22 Appeltje Eitje 29 1:24.044 44:59.218
31 Ja Ja 29 1:26.310 45:10.978
28 AC Karts 28 1:24.696 45:23.782
18 de Laagvliegers 23 1:25.622 45:25.729
16 THE Rubberband 29 1:30.058 45:33.347
1 www.wijgaanwinnen.nl 27 1:25.822 45:34.245
17 Panda 25 1:27.044 45:36.025
25 Pinguins 27 1:28.792 45:43.286
21 #Naamloos 29 1:26.618 45:45.287
32 HJ Racing 29 2:25.752 45:46.743
27 Grapje 25 1:22.815 45:48.450
33 Turbobull 29 1:27.079 45:53.597
30 Bavianen 28 1:42.242 46:02.193
14 Moeder Dochter 27 1:28.192 46:02.292
2 Jij en Ik 29 1:25.674 46:04.680
34 Nieuwe Verstappen 26 1:35.310 46:14.437
4 Coyote 27 1:31.994 46:17.414
20 doe maar iets 27 1:32.711 46:18.165
23 Endoplasmatisch Reticulum 29 1:58.602 46:19.668
12 Rubberband 22 1:40.284 46:19.817
22 Appeltje Eitje 30 1:27.908 46:27.126
31 Ja Ja 30 1:25.924 46:36.902
28 AC Karts 29 1:26.942 46:50.724
15 De Muppets 24 4:55.148 46:50.978
18 de Laagvliegers 24 1:25.815 46:51.544
16 THE Rubberband 30 1:24.027 46:57.374
1 www.wijgaanwinnen.nl 28 1:24.365 46:58.610
11 Feest 28 2:03.560 47:01.452
8 Vogel Jim 21 2:23.342 47:01.710
27 Grapje 26 1:23.614 47:12.064
21 #Naamloos 30 1:28.926 47:14.213
25 Pinguins 28 1:31.956 47:15.242
33 Turbobull 30 1:25.951 47:19.548
32 HJ Racing 30 1:40.502 47:27.245
2 Jij en Ik 30 1:23.584 47:28.264
14 Moeder Dochter 28 1:27.304 47:29.596
30 Bavianen 29 1:34.165 47:36.358
17 Panda 26 2:02.691 47:38.716
20 doe maar iets 28 1:29.998 47:48.163
23 Endoplasmatisch Reticulum 30 1:32.559 47:52.227
4 Coyote 28 1:35.004 47:52.418
34 Nieuwe Verstappen 27 1:43.911 47:58.348
12 Rubberband 23 1:38.604 47:58.421
31 Ja Ja 31 1:25.941 48:02.843
15 De Muppets 25 1:26.914 48:17.892
16 THE Rubberband 31 1:22.396 48:19.770
22 Appeltje Eitje 31 1:54.018 48:21.144
1 www.wijgaanwinnen.nl 29 1:29.354 48:27.964
18 de Laagvliegers 25 1:40.008 48:31.552
27 Grapje 27 1:23.069 48:35.133
21 #Naamloos 31 1:27.635 48:41.848
33 Turbobull 31 1:25.936 48:45.484
25 Pinguins 29 1:31.076 48:46.318
28 AC Karts 30 1:55.913 48:46.637
2 Jij en Ik 31 1:22.180 48:50.444
14 Moeder Dochter 29 1:32.581 49:02.177
32 HJ Racing 31 1:35.330 49:02.575
11 Feest 29 2:03.809 49:05.261
30 Bavianen 30 1:34.962 49:11.320
17 Panda 27 1:36.002 49:14.718
23 Endoplasmatisch Reticulum 31 1:24.634 49:16.861
20 doe maar iets 29 1:29.868 49:18.031
34 Nieuwe Verstappen 28 1:29.695 49:28.043
12 Rubberband 24 1:30.826 49:29.247
8 Vogel Jim 22 2:27.685 49:29.395
31 Ja Ja 32 1:26.712 49:29.555
22 Appeltje Eitje 32 1:30.789 49:51.933
1 www.wijgaanwinnen.nl 30 1:24.513 49:52.477
15 De Muppets 26 1:39.536 49:57.428
27 Grapje 28 1:22.803 49:57.936
21 #Naamloos 32 1:26.263 50:08.111
33 Turbobull 32 1:26.069 50:11.553
25 Pinguins 30 1:29.320 50:15.638
4 Coyote 29 2:23.512 50:15.930
28 AC Karts 31 1:33.002 50:19.639
16 THE Rubberband 32 2:09.626 50:29.396
32 HJ Racing 32 1:35.469 50:38.044
11 Feest 30 1:33.446 50:38.707
23 Endoplasmatisch Reticulum 32 1:25.669 50:42.530
20 doe maar iets 30 1:28.557 50:46.588
18 de Laagvliegers 26 2:20.559 50:52.111
30 Bavianen 31 1:44.194 50:55.514
31 Ja Ja 33 1:28.836 50:58.391
12 Rubberband 25 1:37.965 51:07.212
14 Moeder Dochter 30 2:08.593 51:10.770
17 Panda 28 1:57.948 51:12.666
1 www.wijgaanwinnen.nl 31 1:25.276 51:17.753
27 Grapje 29 1:23.708 51:21.644
22 Appeltje Eitje 33 1:30.724 51:22.657
34 Nieuwe Verstappen 29 1:59.753 51:27.796
2 Jij en Ik 32 2:38.190 51:28.634
33 Turbobull 33 1:25.161 51:36.714
25 Pinguins 31 1:32.774 51:48.412
28 AC Karts 32 1:31.679 51:51.318
16 THE Rubberband 33 1:23.132 51:52.528
21 #Naamloos 33 1:45.435 51:53.546
8 Vogel Jim 23 2:25.511 51:54.906
23 Endoplasmatisch Reticulum 33 1:26.500 52:09.030
32 HJ Racing 33 1:33.726 52:11.770
20 doe maar iets 31 1:26.895 52:13.483
11 Feest 31 1:36.223 52:14.930
4 Coyote 30 2:06.165 52:22.095
15 De Muppets 27 2:28.421 52:25.849
31 Ja Ja 34 1:28.210 52:26.601
30 Bavianen 32 1:32.997 52:28.511
12 Rubberband 26 1:30.795 52:38.007
14 Moeder Dochter 31 1:28.187 52:38.957
1 www.wijgaanwinnen.nl 32 1:25.518 52:43.271
27 Grapje 30 1:23.029 52:44.673
17 Panda 29 1:32.238 52:44.904
22 Appeltje Eitje 34 1:26.653 52:49.310
34 Nieuwe Verstappen 30 1:33.251 53:01.047
18 de Laagvliegers 27 2:09.111 53:01.222
33 Turbobull 34 1:25.059 53:01.773
16 THE Rubberband 34 1:25.784 53:18.312
21 #Naamloos 34 1:26.958 53:20.504
2 Jij en Ik 33 1:52.240 53:20.874
25 Pinguins 32 1:33.199 53:21.611
28 AC Karts 33 1:31.938 53:23.256
11 Feest 32 1:26.489 53:41.419
23 Endoplasmatisch Reticulum 34 1:36.534 53:45.564
32 HJ Racing 34 1:34.622 53:46.392
31 Ja Ja 35 1:26.797 53:53.398
15 De Muppets 28 1:31.357 53:57.206
30 Bavianen 33 1:32.400 54:00.911
27 Grapje 31 1:22.526 54:07.199
4 Coyote 31 1:45.480 54:07.575
12 Rubberband 27 1:29.972 54:07.979
14 Moeder Dochter 32 1:34.220 54:13.177
22 Appeltje Eitje 35 1:26.467 54:15.777
1 www.wijgaanwinnen.nl 33 1:33.347 54:16.618
33 Turbobull 35 1:28.045 54:29.818
8 Vogel Jim 24 2:48.717 54:43.623
2 Jij en Ik 34 1:27.053 54:47.927
21 #Naamloos 35 1:34.258 54:54.762
25 Pinguins 33 1:36.380 54:57.991
28 AC Karts 34 1:35.562 54:58.818
34 Nieuwe Verstappen 31 2:01.082 55:02.129
11 Feest 33 1:25.054 55:06.473
23 Endoplasmatisch Reticulum 35 1:23.980 55:09.544
17 Panda 30 2:27.498 55:12.402
32 HJ Racing 35 1:32.226 55:18.618
16 THE Rubberband 35 2:00.691 55:19.003
31 Ja Ja 36 1:27.885 55:21.283
18 de Laagvliegers 28 2:23.105 55:24.327
15 De Muppets 29 1:28.209 55:25.415
27 Grapje 32 1:21.814 55:29.013
30 Bavianen 34 1:32.518 55:33.429
12 Rubberband 28 1:28.406 55:36.385
14 Moeder Dochter 33 1:27.118 55:40.295
4 Coyote 32 1:34.636 55:42.211
1 www.wijgaanwinnen.nl 34 1:27.477 55:44.095
2 Jij en Ik 35 1:23.679 56:11.606
21 #Naamloos 36 1:25.441 56:20.203
33 Turbobull 36 1:51.208 56:21.026
8 Vogel Jim 25 1:39.555 56:23.178
28 AC Karts 35 1:28.450 56:27.268
34 Nieuwe Verstappen 32 1:28.145 56:30.274
11 Feest 34 1:24.302 56:30.775
25 Pinguins 34 1:33.314 56:31.305
23 Endoplasmatisch Reticulum 36 1:32.819 56:42.363
22 Appeltje Eitje 36 2:34.810 56:50.587
27 Grapje 33 1:22.480 56:51.493
31 Ja Ja 37 1:31.247 56:52.530
16 THE Rubberband 36 1:39.920 56:58.923
30 Bavianen 35 1:32.892 57:06.321
14 Moeder Dochter 34 1:27.598 57:07.893
12 Rubberband 29 1:31.772 57:08.157
1 www.wijgaanwinnen.nl 35 1:30.787 57:14.882
15 De Muppets 30 1:55.866 57:21.281
32 HJ Racing 36 2:07.697 57:26.315
4 Coyote 33 1:52.018 57:34.229
2 Jij en Ik 36 1:24.584 57:36.190
18 de Laagvliegers 29 2:15.974 57:40.301
21 #Naamloos 37 1:25.176 57:45.379
17 Panda 31 2:36.265 57:48.667
33 Turbobull 37 1:28.221 57:49.247
8 Vogel Jim 26 1:28.120 57:51.298
28 AC Karts 36 1:28.284 57:55.552
34 Nieuwe Verstappen 33 1:28.358 57:58.632
25 Pinguins 35 1:30.925 58:02.230
11 Feest 35 1:33.423 58:04.198
27 Grapje 34 1:20.971 58:12.464
31 Ja Ja 38 1:26.287 58:18.817
22 Appeltje Eitje 37 1:42.569 58:33.156
23 Endoplasmatisch Reticulum 37 1:53.348 58:35.711
14 Moeder Dochter 35 1:29.047 58:36.940
12 Rubberband 30 1:33.342 58:41.499
1 www.wijgaanwinnen.nl 36 1:30.708 58:45.590
16 THE Rubberband 37 1:53.658 58:52.581
32 HJ Racing 37 1:26.442 58:52.757
15 De Muppets 31 1:32.326 58:53.607
2 Jij en Ik 37 1:25.935 59:02.125
4 Coyote 34 1:36.853 59:11.082
21 #Naamloos 38 1:26.583 59:11.962
33 Turbobull 38 1:27.725 59:16.972
17 Panda 32 1:30.659 59:19.326
28 AC Karts 37 1:29.250 59:24.802
8 Vogel Jim 27 1:39.674 59:30.972
11 Feest 36 1:27.089 59:31.287
34 Nieuwe Verstappen 34 1:33.026 59:31.658
27 Grapje 35 1:22.149 59:34.613
25 Pinguins 36 1:33.424 59:35.654
18 de Laagvliegers 30 2:05.627 59:45.928
31 Ja Ja 39 1:29.081 59:47.898
22 Appeltje Eitje 38 1:26.966 1:00:00.122
23 Endoplasmatisch Reticulum 38 1:26.758 1:00:02.469
14 Moeder Dochter 36 1:26.987 1:00:03.927
12 Rubberband 31 1:31.071 1:00:12.570
16 THE Rubberband 38 1:22.779 1:00:15.360
1 www.wijgaanwinnen.nl 37 1:30.615 1:00:16.205
32 HJ Racing 38 1:24.307 1:00:17.064
15 De Muppets 32 1:36.312 1:00:29.919
21 #Naamloos 39 1:26.555 1:00:38.517
33 Turbobull 39 1:29.339 1:00:46.311
17 Panda 33 1:28.803 1:00:48.129
28 AC Karts 38 1:27.996 1:00:52.798
11 Feest 37 1:23.808 1:00:55.095
2 Jij en Ik 38 1:53.734 1:00:55.859
4 Coyote 35 1:48.034 1:00:59.116
27 Grapje 36 1:25.192 1:00:59.805
8 Vogel Jim 28 1:35.168 1:01:06.140
34 Nieuwe Verstappen 35 1:34.649 1:01:06.307
25 Pinguins 37 1:34.696 1:01:10.350
18 de Laagvliegers 31 2:01.251 1:01:47.179
Extra Vlag 1:03:54.756
Aangemaakt op 1-7-2016 11:18